Gudstjeneste og aktivitetsliste APRIL-MAJ-JUNI 2018

 

 

HERSLEV

GEVNINGE

KORNERUP

SØ 01.04

9.00 Påskedag

Gudstjeneste

10.30 Påskedag

Gudstjeneste

 

MA 02.04

 

 

10.30 2. Påskedag Gudstjeneste

ON 04.04

 

17.00 Efter Ordet Mad på Bordet

 

SØ 08.04

10.30 Gudstjeneste

 

 

ON 11.04

 

9.30 Morgenmøde

 

SØ 15.04

 

10.30 Gudstjeneste

 

ON 18.04

 

19.30 Koncert

 

SØ 22.04

 

 

9.00 Gudstjeneste v/HR

FR 27.04

10.00 Konfirmation

12.00 Konfirmation

 

SØ 29.04

 

 

10.00 Konfirmation

ON 02.05

 

17.00 Efter Ordet Mad på Bordet

 

SØ 06.05

10.30 Gudstjeneste

 

 

TO 10.05

 

10.30 Kr. Himmelfart Gudstjeneste

 

SØ 13.05

 

 

10.30 Gudstjeneste

ON 16.05

 

9.30 Morgenmøde

 

SØ 20.05

 

10.30 Pinsedag Gudstjeneste

 

MA 21.05

10.30 2. Pinsedag Friluftsgudstjeneste

 

 

MA 21.05

12.00 Pinsefrokost

 

 

LØ 26.05

 

10.00 Gevninge Aktivitetsdag på Nødager

 

SØ 27.05

 

 

10.30 Gudstjeneste

SØ 03.06

 

10.30 Gudstjeneste

 

TI 05.06 Grundlovsdag

12.00 Grundlovsmøde

 

 

SØ 10.06

10.30 Gudstjeneste

 

 

ON 13.06

17.00 Børnekirke

9.30 Morgenmøde

 

SØ 17.06

 

10.30 Gudstjeneste

 

TI 19.06

19.00 Jordbær gudstjeneste        i Sæby Kirke

 

 

LØ 23.06

 

10.30 Dåbsgudstjeneste

 

SØ 24.06

 

 

9.00 Gudstjeneste v/HR

 

 

 

 

 

 

 

Konst. Sognepræst: Henriette B W Andersen træffes på tlf. 30964062 eller på mail: hta@km.dk // (HR) Sognepræst Helene Rasmussen.

 

Kirkernes hjemmesider: www.gevninge-kornerup-kirker.dk og www.herslevkirke4000.dk samt kirkernes facebookside: ”herslev-gevninge-kornerup pastorat” for nyheder og opdateringer.

 

Påskedag: ”Kristus er opstanden” – kvinderne kom ud til graven og fandt den tom – Kristus er opstanden. Gudstjenesten vil blive særligt fejret med deltagelse af trompetist.

 

2. Påskedag: Påsken fejres fortsat og vi skal synge de mange smukke velkendte påskesalmer også denne dag.

 

Efter Ordet Mad på Bordet: Gevninge kirke åbner dørene op med vores arrangement særligt tilrettelagt for børn og deres forældre. Vi starter i kirken med en kort gudstjeneste i børnehøjde, dernæst fællesspisning i Beboerhuset, Gevninge Bygade. Pris 30,00 kr. pr. voksen og 20,00 kr. pr. barn. Tilmelding nødvendig aht maden til præsten på: hta@km.dk eller pr. sms senest samme dag kl. 8.00.

 

Morgenmøde: Kom og deltag i vores morgenmøder i Gevninge Kirkes Sakristi. Der er som altid en kort andagt med salmer, skriftlæsning og refleksion. Derefter brød og kaffe/te og hyggeligt samvær.

 

Koncert: Forårs koncert med Bramsnæskoret. Koret har eksisteret siden 1975 og har givet mange koncerter rundt omkring. Repertoiret spænder fra det kirkelige til det verdslige med fx værker med nordisk korklang. Der vil udover korets optræden også være 2 fællessange med deltagerne og kirkens organist. Kom og vær med og hør foråret i musikken.

 

Konfirmation: Årets konfirmanders store dag i vores 3 kirker.

 

Kr. Himmelfart: Den 6. torsdag efter Skærtorsdag fejrer man Kristi Himmelfarts dag for at mindes at Jesus steg op til himlen og satte sig ved Guds højre hånd. Vi fejrer dagen med en højmesse i kirken.

 

Pinsedag: Vi fejrer Helligåndens komme Pinsedag ved en højmesse i Gevninge kirke. Pinsen er udover påske og jul kirkens store højtid, hvor vi bl.a. synger de velkendte pinsesalmer.  

 

2. Pinsedag: Vi rykker gudstjenesten ud i det fri i den gamle præstegårdshave i Herslev. Blæserensemblet spiller og løfter salmesangen. Efter gudstjenesten er der frokost. Pris pr. voksen 30,00 kr. og 20,00 kr. pr. barn. I tilfælde af dårligt vejr rykkes gudstjenesten ind i Herslev kirke og frokosten i menighedshuset.

 

Gevninge Aktivitetsdag: Gevninge kirke deltager til den årlige Aktivitetsdag, hvor flere foreninger mødes på Nødager. Kirkens personale og frivillige vil lave et kreativt ”engle-værksted” med fokus på genbrug af gamle salmebøger. Arrangementet er fra 10.00-16.00.

 

Grundlovsmøde: Kom og deltag i Grundlovsmødet som afholdes i den gamle præstegårdshave i Herslev. Der vil være Grundlovstale og forskellige aktiviteter. Medbring egne madkurve. Kirken sørger for kaffe/te.

 

Børnekirke: Særlig gudstjeneste for børn og bamser, bedsteforældre og forældre. Kom og vær med til en hyggelig gudstjeneste i børnehøjde, hvor vi bagefter går over i Menighedshuset og spiser sammen.

 

Jordbær gudstjeneste: Vi fejrer midsommeren ved en fælles gudstjeneste for Sæby-Gershøj og Herslev sogne. Denne gang foregår gudstjenesten i Sæby kirke, som graverne ved de 3 kirker har pyntet smukt op i fællesskab og efter gudstjenesten er der sang og jordbærlagkager.   

 

Dåbsgudstjeneste: Hvert kvartal tilbyder vi lørdagsdåb i én af vores kirker.

 

Øvrig info:

 

Formand for Gevninge-Kornerup Menighedsråd: Trine Toldam – toldam@live.dk

 

Ledende Graver i Gevninge-Kornerup kirker: Trine Barfoed Hansen – graverenKornerup@g-k-kirker.dk graverenGevninge@g-k-kirker.dk samt pr. tlf. 22755718

 

Formand for Herslev Menighedsråd: Henning Maigaard – henning.maigaard@mail.dk

 

Graver i Herslev kirke: Lisbet Svendsen – graverenherslev@mail.dk samt pr. tlf. 21772995