Gudstjenester og aktiviteter Herslev-Gevninge-Kornerup Kirker April-Maj 2019

 

 

Herslev

Gevninge

Kornerup

ONS 03.04

 

17.15 Efter Ordet

 

SØN 07.04

Maria Bebudelse

09.00 Gudstjeneste

 

 

TIRS 09.04

 

 

19.00 Musik Gudstjeneste ”Syng påsken ind”

ONS 10.04

 

9.30 Morgenandagt

 

SØN 14.04 Palmesøndag

 

10.30 Familie Gudstjeneste med Dukketeater ”Nifinger”

 

TORS 18.04

Skærtorsdag

10.30 Gudstjeneste

 

 

FRE 19.04

Langfredag

 

 

10.30 Liturgisk Gudstjeneste

SØN 21.04

Påskedag

 

10.30 Gudstjeneste

9.00 Gudstjeneste

MAN 22.04

2. Påskedag

10.30 Gudstjeneste

 

 

SØN 28.04

1. s. e. påske

 

 

10.30 Gudstjeneste

ONS 01.05

 

17.15 Efter Ordet

 

FRE 03.05

 

 

19.30 Koncert

LØR 04.05

14.00 Koncert

 

 

SØN 05.05

2. s. e. påske

 

9.00 Gudstjeneste v/HR

 

ONS 08.05

 

9.30 Morgenandagt

 

SØN 12.05

3. s. e. påske

10.30 Pilgrimsvandring

 

 

 

FRE 17.05

Bededag 

10.00 Konfirmation

12.00 Konfirmation

 

SØN 19.05

4. s. e. påske

 

 

10.30 Gudstjeneste

LØR 25.05

 

 

11.00-15.00 Gevninge Aktivitetsdag

 

SØN 26.05

5. s. e. påske

 

10.30 Gudstjeneste

 

TIRS 28.05

 

 

19.00 Musik Gudstjeneste ”Syng pinsen ind”

TORS 30.05

Kr. Himmelfart

9.00 Gudstjeneste v/HR

 

 

  

Konst. Sognepræst Henriette B W Andersen træffes på tlf. 30964062 eller på mail: hta@km.dk // (HR) Sognepræst Helene W Rasmussen.

 

Kirkernes hjemmesider: www.gevninge-kornerup-kirker.dk og www.herslevkirke4000.dk samt kirkernes facebookside: ”herslev-gevninge-kornerup pastorat” for nyheder og øvrig info.

 

Efter Ordet Mad på Bordet: Kirken åbner dørene op for vores sognes børnefamilier, hvor vi starter med en gudstjeneste helt nede i børnehøjde, bagefter spiser vi sammen i Beboerhuset, Gevninge Bygade. Prisen er 30,00 kr. pr. voksen og 20,00 kr. pr. barn. Tilmelding aht maden nødvendig til præsten: hta@km.dk eller pr. sms senest tirsdagen før kl. 9.00.

 

Musik gudstjeneste: Vi byder velkommen til to aftengudstjenester med temaerne ”Syng påsken ind” og ”Syng pinsen ind”. Gudstjenesterne står i musikkens tegn og vores dygtige organist Claus Røllum-Larsen og sognepræsten vil præsentere os for gamle og nye salmer til kirkeårets to store højtider påske og pinse.

 

Morgenandagt: Vi mødes i sakristiet i Gevninge kirke til en kort andagt med skriftlæsning, bøn, salmer og præstens refleksion. Bagefter hyggeligt samvær med brød og kaffe.

 

Palmesøndag: Vi indleder påskeugen med en familiegudstjeneste med Dukketeater og børnekor. Som noget ganske særligt og festligt vil gudstjenesten i år være med Dukketeateret ”Nifinger”, hvor de to små mus Hilda og Harald fortæller om påskens begivenheder. De bor dybt nede i paladset hos Pontius Pilatus og har en masse spændende at fortælle børnene. Børnekoret vil synge og optræde med særlige påskesange. En dejlig dag for både børn, voksne, unge og gamle. Kom i kirke og oplev en helt særlig gudstjeneste.

 

Skærtorsdag: Stemningsfyldt gudstjeneste med nadveren som det centrale denne særlige dag i kirkeåret. 

 

Langfredag: Liturgisk Gudstjeneste med Harpenist Trine Opsahl (harpeterapeut på Hospice Sjælland), som sammen med præstens oplæsning af Jesu Lidelseshistorie og de smukke påskesalmer, vil danne ramme om den særlige stemning, der er på Langfredag.

 

Påskedag: Vi fejrer Jesu Kristi opstandelse fra de døde med deltagelse af trompetist Mikael Larsen - kom i kirke og oplev påskens store under i tekstlæsning, salmesang, musik og prædiken.

 

2. Påskedag: Vi fortsætter med at fejre påsken med dejlige påskesalmer både de gamle og de nye.

 

Koncert Kornerup: ”En cello er som en ven eller tolk. Den taler et sprog uden ord, som de fleste sjovt nok forstår. Den fortæller om alt det, der ikke kan siges med ord” – sådan fortæller cellist Ida Riegels, som er taget på koncerttur på cykel gennem Danmark med start i København og som slutter i Skagen 500 km. senere. Ida Riegels giver koncert mere end 30 steder undervejs, bla. også i Kornerup kirke. Ida spiller på sin selvbyggede cello og fortæller om musikken og livet som omrejsende musiker. Hun har rejst i Bachs fodspor gennem Tyskland og gennemført en koncerttur på cykel hele vejen fra Rhinen op igennem Europa.

 

Koncert Herslev: Koncert med Skibby koret – et firstemmigt sangkor hvis repertoire er bredt og spænder lige fra lettere klassiske værker til danske og udenlandske sange, rytmiske melodier og gospel. Der vil også være fællessalmer, så alle kan synge med.  

 

Pilgrimsvandring: Vi starter med en kort andagt i kirken, hvorefter vi begiver os ud på Pilgrimsvandring i den fantastiske natur i Herslev. Undervejs på vandringen vil der være korte læsninger, salmer og bøn. Vi slutter vandringen på Herslev Strand med at bede fadervor og præsten lyser velsignelsen. Efterfølgende byder graveren på en let sandwich. Medbring eget tæppe samt vand at drikke til vandringen. Pilgrimsvandringen tager ca. 60 min. For evt. gangbesværede er der mulighed for at være med i kirken og efterfølgende møde os på stranden.  

 

Konfirmation: Årets store dag for vores konfirmander i vores 3 sogne.

 

Gevninge Aktivitetsdag: Gevninge kirke deltager til den årlige og traditions fyldte Aktivitetsdag, hvor flere foreninger mødes på Nødager. Kirkens personale og frivillige byder velkommen til ”kreativt engle-værksted”, hvor de besøgende kan lave deres egen engel ud af gamle salmebøger. Arrangementet er fra 11.00-15.00.

  

    

Gudstjenester og aktiviteter Herslev-Gevninge-Kornerup Kirker Juni 2019

 

 

Herslev

Gevninge

Kornerup

SØN 02.06

6. s. e. påske

 

 

10.30 Gudstjeneste

TIRS 04.06

 

 

19.00 Musik Gudstjeneste ”Syng pinsen ind”

ONS 05.06

Grundlovsdag

 12.00 Grundlovsmøde

 

 

SØN 09.06

Pinsedag

 

10.30 Gudstjeneste

 

MAN 10.06

2. Pinsedag

10.30 Friluftsgudstjeneste

 

 

ONS 12.06

17.00 Børnekirke

 

 

SØN 16.06

Trinitatis søndag

 

 

10.30 Kornerup

TIRS 18.06

19.00 Jordbær Gudstjeneste

 

 

ONS 19.06

 

9.30 Morgenandagt

 

SØN 23.06

1. s. e. trinitatis

 

9.00 Gudstjeneste v/HR

 

SØN 30.06

2. s. e. trinitatis

10.30 Gudstjeneste

 

 

SØN 07.07

3. s. e. trinitatis

 

 

10.30 Gudstjeneste

 

Konst. Sognepræst Henriette B W Andersen træffes på tlf. 30964062 eller på mail: hta@km.dk // (HR) Sognepræst Helene W Rasmussen.

 

Kirkernes hjemmesider: www.gevninge-kornerup-kirker.dk og www.herslevkirke4000.dk samt kirkernes facebookside: ”herslev-gevninge-kornerup pastorat” for nyheder og øvrig info.

 

Musik Gudstjeneste: Vi byder velkommen til aftengudstjeneste med temaet ”Syng pinsen ind”. Gudstjenesten står i musikkens tegn og vores dygtige organist Claus Røllum-Larsen og sognepræsten vil præsentere os for gamle og nye salmer til pinsen.

 

Grundlovsmøde: I samarbejde med Herslev Bylaug inviterer vi til Grundlovsmøde i den gamle præstegårdshave i Herslev med bl.a. grundlovstale v/Michael Svane fra GHUF (Gevninge Halvøens Udviklings Forum). Medbring egne madkurve – kirken sørger for kaffe og te.

 

Pinsedag: Kom i kirke og vær med til at fejre den tredje af kirkens store højtider pinsen og Helligåndens komme. Der vil være både gamle og nye pinsesalmer.

 

2. Pinsedag: Vi rykker gudstjenesten ud i det fri i den gamle præstegårdshave i Herslev med festlig musik og nadver i det fri. Efter gudstjenesten er der frokost. Pris 50,00 kr. pr. person inkl. mad og drikke. I tilfælde af dårligt vejr holdes arrangementet i Herslev kirke og i menighedshuset.

 

Børnekirke: Særlig gudstjeneste for børnefamilier og yndlingsbamsen må meget gerne komme med. Gudstjenesten er i børnehøjde og bagefter går vi over i Menighedshuset og spiser burgere. Prisen er 30,00 kr. pr. voksen og 20,00 kr. pr. barn.

 

Jordbær Gudstjeneste: I samarbejde med Sæby-Gershøj kirker holdes fællesgudstjeneste i Herslev kirke, hvor vi fejrer midsommeren og efterfølgende er der hyggeligt samvær med jordbærlagkager og sang. Kirken vil være særlig pyntet op af gravere og frivillige.

 

Morgenandagt: Vi mødes i sakristiet i Gevninge kirke til en kort andagt med skriftlæsning, bøn, salmer og præstens refleksion. Bagefter hyggeligt samvær med brød og kaffe.

Sommerkirke: Herslev kirke byder i juni måned indenfor i kirkens rum med andagtshjørne, lystænding, mv. Gå på opdagelse i kirken – der ligger en brochure til form