Gudstjeneste og aktivitetsliste JULI-AUG-SEPT 2018

 

 

HERSLEV

GEVNINGE

KORNERUP

SØ 01.07

5. s. e. trinitatis

10.30 Gudstjeneste

 

 

SØ 08.07

6. s. e. trinitatis

 

9.00 Gudstjeneste v/HR

 

SØ 15.07

7. s. e. trinitatis

 

 

9.00 Gudstjeneste v/HR

SØ 22.07

8. s. e. trinitatis

9.00 Gudstjeneste v/HR

 

 

SØ 29.07

9. s. e. trinitatis

 

10.30 Gudstjeneste

 

SØ 05.08

10. s. e. trinitatis

 

 

10.30 Gudstjeneste

SØ 12.08

11. s. e. trinitatis

 

10.30 Gudstjeneste

 

SØ 19.08

12. s. e. trinitatis

10.30 Gudstjeneste

 

 

SØ 19.08

12.00 Konfirmand indskrivning i Menighedshuset

 

 

SØ 26.08

13. s. e. trinitatis

 

10.30 Gudstjeneste

 

FR 31.08-

SØ 02.09

14. s. e. trinitatis

ØKO Kirke SÆBY

ØKO Kirke SÆBY

ØKO Kirke SÆBY

ON 05.09

 

17.00 Efter Ordet Mad på Bordet

 

SØ 09.09

15. s. e. trinitatis

10.30 HØST

Familiegudstjeneste med børnekor

 

 

SØ 09.09

12.00 HØST frokost i Menighedshuset

 

 

FR 14.09

10.30 Frokostmøde

 

 

SØ 16.09

16. s. e. trinitatis

 

10.30 HØST Gudstjeneste

 

ON 19.09

 

9.30 Morgenandagt

 

SØ 23.09

17. s. e. trinitatis

 

 

9.00 Gudstjeneste v/HR

SØ 30.09

18. s. e. trinitatis

 

10.30 Gudstjeneste

 

ON 03.10

 

17.00 Efter Ordet Mad på Bordet

 

SØ 7.10

19. s. e. trinitatis

 

 

10.30 HØST Gudstjeneste

 

 

 

 

 

Konst. Sognepræst: Henriette B W Andersen træffes på tlf. 30964062 eller på mail: hta@km.dk // (HR) Sognepræst Helene Rasmussen.

 

Kirkernes hjemmesider: www.gevninge-kornerup-kirker.dk og www.herslevkirke4000.dk samt kirkernes facebookside: ”herslev-gevninge-kornerup pastorat” for nyheder og opdateringer.

 

Konfirmand Indskrivning: Årets konfirmander starter deres konfirmationsforberedelse ved at deltage i Gudstjenesten i Herslev, og bagefter er der info-møde i Menighedshuset for konfirmander og forældre, hvor konfirmanderne også afleverer deres indskrivnings blanket. 

 

ØKO-Kirke: Kirkefestivallen afholdes traditionen tro i Sæby. Kom og vær med til tre forrygende dage. For mere info: www.trofestival.dk – fra vores egne 3 kirker deltager frivillige og personale i festivalen.

 

Efter Ordet Mad på Bordet: Gevninge kirke åbner dørene op med vores arrangement særligt tilrettelagt for de mindre børn og deres forældre. Vi starter i kirken med en kort gudstjeneste i børnehøjde, dernæst fællesspisning i Beboerhuset, Gevninge Bygade. Pris 30,00 kr. pr. voksen og 20,00 kr. pr. barn. Tilmelding nødvendig aht maden til præsten på: hta@km.dk eller pr. sms på 30964062 senest samme dag kl. 8.00.

 

HØST familiegudstjeneste Herslev kirke:  Traditionen tro vil høsten blive fejret i en flot pyntet kirke. Kirkernes børnekor deltager med høstsalmer og høstsange.

 

HØST Frokost Herslev: Efter gudstjenesten er der frokost i Menighedshuset, Herslev Bygade 6A, Herslev. Pris 50,00 kr. pr. voksen og 25,00 kr. pr. barn. Tilmelding er ikke nødvendig.

 

Frokostmøde: De 2 aktivitetsudvalg i Herslev og Gevninge-Kornerup byder velkommen til en ny sæson af Frokostmøder i Menighedshuset i Herslev, Bygaden 6A, Herslev. Der vil som altid være spændende foredrag efterfulgt af smørrebrød og præstens 2 minutter. Vi synger undervejs fra Højskolesangbogen. Se særskilt folder for mere info om de enkelte frokostmøders foredragsholdere. Prisen er 30,00 kr. pr. person og tilmelding foregår hos Mette Østergård på mail: mette@havemette.dk eller tlf: 23303413 (ring/sms)

 

HØST gudstjeneste Gevninge kirke: Vi fejrer høsten med en gudstjeneste i en flot pyntet kirke med temaet ”korn”. Efter gudstjenesten byder graveren på en let anretning i sakristiet, hvor også ”korn” indgår.

 

Morgenandagt: Kom og deltag i vores andagter i Gevninge Kirkes Sakristi. Der er andagt med salmer, skriftlæsning og refleksion, som giver et åndehul midt i ugen til refleksion og eftertanke. Derefter brød og kaffe/te og hyggeligt samvær.

 

HØST gudstjeneste Kornerup kirke: Den sidste af vores Høst-gudstjenester fejrer vi i Kornerup kirke. Graveren vil pynte kirken flot op med temaet ”Æbler”. Efter gudstjenesten er der Æblekager og Æblemost i Våbenhuset.  

 

Øvrig info:

 

Formand for Gevninge-Kornerup Menighedsråd: Trine Toldam – toldam@live.dk

 

Ledende Graver i Gevninge-Kornerup kirker: Trine Barfoed Hansen – graverenKornerup@g-k-kirker.dk graverenGevninge@g-k-kirker.dk samt pr. tlf. 22755718

 

Formand for Herslev Menighedsråd: Henning Maigaard – henning.maigaard@mail.dk

 

Graver i Herslev kirke: Lisbet Svendsen – graverenherslev@mail.dk samt pr. tlf. 21772995

 

Gudstjenester og aktiviteter Herslev-Gevninge-Kornerup kirker OKTOBTER-NOVEMBER 2018

 

 

Herslev

Gevninge

Kornerup

ONS 03.10

 

17.15 Efter Ordet

 

SØN 07.10

19. s. e. trinitatis

 

 

10.30 HØST Gudstjeneste

ONS 10.10

17.00 Ro til Tro

9.30 Morgenandagt

 

FRE 12.10

10.30 Frokostmøde

 

 

SØN 14.10

20. s. e. trinitatis

 

10.30 Gudstjeneste

 

SØN 21.10

21. s. e. trinitatis

10.30 Gudstjeneste

 

 

LØR 27.10

10.00 Byttedag i kirken

 

 

SØN 28.10

22. s. e. trinitatis

 

9.00 Gudstjeneste v/HR

 

LØR 03.11

15.00 Koncert

 

 

SØN 04.11

Allehelgen

12.00 Gudstjeneste

14.00 Gudstjeneste

16.00 Gudstjeneste

ONS 07.11

 

9.30 Morgenandagt

 

ONS 07.11

 

17.15 Efter Ordet

 

TORS 08.11

17.00 Ro til Tro

 

 

FRE 09.11

10.30 Frokostmøde

 

 

SØN 11.11

23. s. e. trinitatis

 

 

10.30 Gudstjeneste

SØN 18.11

24. s. e. trinitatis

9.00 Herslev v/HR

 

 

SØN 25.11

25. s. e. triniatis

 

10.30 Gudstjeneste

 

 

 

 

Efter Ordet Mad på Bordet: Vi starter med en kort gudstjeneste i børnehøjde, bagefter spiser vi sammen i Beboerhuset, Bygaden 17, Gevninge. Prisen er 30,00 kr. pr. voksen, 20,00 kr. pr. barn. Tilmelding til præsten senest dagen før aht maden.

 

HØST Gudstjeneste: Temaet for HØST gudstjenesten er ”Æbler”. Kirken vil være smukt pyntet med æbler og graveren serverer æblekager til kaffen.

 

Morgenandagt: Morgenandagt i sakristiet i Gevninge kirke med bøn, skriftlæsning, refleksion og salmer. Bagefter er der kaffe/brød og hyggeligt samvær.

 

Ro til Tro: Meditations gudstjeneste. Stilhed, musik, bøn, lystænding og en kristen meditation vil være de bærende elementer i meditations gudstjenesten. Kom ind op oplev hvordan kirkens rum kan give dig en pause fra hverdagens stress og jag og mulighed for at finde indre ro og fordybelse.

 

Frokostmøde: Spændende Foredrag i Menighedshuset i Herslev med efterfølgende let frokost og præstens 2 minutter. Se særskilte foldere over foredragsholderne samt tilmelding og pris.

 

Byttedag i Kirken: Andre kirker har succes med en bytte/genbrugsdag, og derfor vil vi prøve dette i Herslev kirke lørdag d. 27 oktober fra kl. 10.00 til 14.00. Kom og vær med til en dag hvor vi bytter og genbruger ting og tøj.

 

Tag de småting/tøj med du ikke mere selv bruger, så kan en anden måske bruge det, og du har mulighed for at finde lige den ting du står og mangler. Det er gratis at bytte og deltage. Møbler er dog ikke mulige at tage med.

 

Vi har kaffe og te på kanden og er klar til at modtage alle til en hyggelig dag. Evt. spørgsmål samt tilmelding skal ske til Lisbeth Larsen tlf. 20680231 ell. Lisbet Svendsen 21772995.

 

 

 

Koncert Herslev: Kom til et brag af en koncert med ”Five on Brass”. Orkesteret er 5 passionerede messingblæsere fra Roskilde/Lejreegnen, som alle er en del af og har været med til at stifte Midtsjællands Musikforening, hvis formål er at yde hjælp til at fremme musiklivet i lokalsamfundet via koncerter, workshops og foredrag. Brasskvintettens medlemmer har alle en klassisk baggrund, men repertoiret spænder vidt helt fra Renæssancen til nutidens populærmusik. Mange af musikerne spiller også i Svogerslev Brass Band.

 

Allehelgen: Vi mindes dem, vi har mistet i vores sogne ved en stemningsfuld og meningsgivende gudstjeneste. Navnene på de døde siden Allehelgen sidste år vil blive læst op fra prædikestolen. Vi slutter gudstjenesten ude på Fællesgraven hvor vi vil bede fadervor, synge en salme og velsignelsen vil blive lyst. Der uddeles gravlys, som de pårørende kan sætte på deres grave, når gudstjenesten er slut.

 

 

 

Allehelgensdag markeres i Folkekirken ved en gudstjeneste den første søndag i november. Allehelgenssøndag er dagen, hvor man mindes dem, der er døde det forgangne år, bla. ved at man i mange af landets kirker læser navnene op på de døde og tænder lys for dem. Salmerne man synger Allehelgenssøndag er særligt udvalgte og velegnede til at markere sorg og savn men også håb og trøst. Én af de mest kendte Allehelgenssalmer er Brorsons ”Den store hvide flok vi se”, som vi også skal synge til Allehelgenssøndag i vore 3 kirker.  

 

 

 

Sognepræst indtil embedet kan opslås: Henriette B W Andersen træffes på tlf. 30964062 eller på mail: hta@km.dk // (HR) Sognepræst Helene Rasmussen. Kirkernes hjemmesider: www.gevninge-kornerup-kirker.dk og www.herslevkirke4000.dk samt kirkernes facebookside: ”herslev-gevninge-kornerup pastorat”

 

Gudstjenester og aktiviteter Herslev-Gevninge-Kornerup kirker DECEMBER 2018

 

 

Herslev

Gevninge

Kornerup

SØN 02.12

1. s. i Advent

14.00 Familie Gudstjeneste Børnekoret deltager

Julehygge i Menighedshuset

10.30 Gudstjeneste

 

ONS 05.12

 

9.30 Morgenandagt

 

ONS 05.12

 

17.15 Efter Ordet

 

TORS 06.12

 

19.30 Gospel Koncert

 

FRE 07.12

10.30 Syng Julen ind

 

 

SØN 09.12

2. s. i Advent

 

 

15.00 De 9 læsninger

ONS 12.12

18.00 Lucia

 

 

SØN 16.12

3. s. i Advent

 

9.00 Gudstjeneste v/HR

 

SØN 23. 12

4. s. i Advent

Lillejuleaften

10.30 Før julegudstjeneste

 

 

MAN 24.12

Juleaften

13.00 Gudstjeneste

16.00 Gudstjeneste

 

14.30 Gudstjeneste

 

TIRS 25.12

1. Juledag

 

10.30 Gudstjeneste

9.00 Gudstjeneste

ONS 26.12

2. Juledag

9.00 Gudstjeneste v/HR

 

 

SØN 30.12

Julesøndag

 

 

10.30 Kornerup

TIRS 01.01

Nytårsdag

 

 

16.00 Gudstjeneste

 


 

Sognepræst indtil ny præst er ansat: Henriette B W Andersen træffes på tlf. 30964062 eller på mail: hta@km.dk // (HR) Sognepræst Helene Rasmussen. Kirkernes hjemmesider: www.gevninge-kornerup-kirker.dk og www.herslevkirke4000.dk samt kirkernes facebookside: ”herslev-gevninge-kornerup pastorat”

 

 

 

 

 

1. s. i Advent: Traditionen tro fejrer vi den første adventssøndag med en familiegudstjeneste i Herslev kirke, hvor bla. børnekoret deltager. Efter gudstjenesten er der julehygge i Menighedshuset med julegodter, æbleskiver, gløgg, julemand og juletræstænding. Tag hele familien med og lad julestemningen brede sig.

 

Efter Ordet Mad på Bordet: Vi starter med en kort gudstjeneste i børnehøjde, bagefter spiser vi sammen i Beboerhuset, Bygaden 17, Gevninge. Prisen er 30,00 kr. pr. voksen, 20,00 kr. pr. barn. Tilmelding til præsten senest dagen før aht maden. Denne dag er temaet selvfølgelig ”jul”, så vi skal have flæskestegssandwich og ris a la mande, efter vi har hørt juleevangeliet i kirken og sunget nogle julesange og julesalmer.

 

Gospel koncert:  Kom og deltag i en fantastisk koncert med Roskilde Gospel Singers, som vil synge fra deres julerepertoire og bringe julestemningen frem. Publikum vil opleve iørefaldende gospel fra det dygtige kor, men skal også selv bruge stemmerne, da der vil være fællessang for publikum med koret. Efter koncerten, som varer en time, bydes på en lille forfriskning. 

 

Syng julen ind: Vi synger julen ind og byder december velkommen i Menighedshuset i Herslev. Vi skal synge et væld af julesalmer og julesange efter deltagernes ønsker og bagefter spiser vi julen ind med flæskesteg og ris a la mande. Tilmelding til præsten senest 30/11-2018. Prisen er 50,00 kr. for mad og drikkevarer.

 

De 9 læsninger: Ved en stemningsfuld gudstjeneste vil de 9 bibeltekster, som spænder fra skabelsen over syndefaldet til profetier om Jesus og slutter med juleevangeliernes beretning om Jesu fødsel udgøre den røde tråd. Fællessangen og musikken vil sammen med teksterne fra den bibelske historie, som læses af kirkernes egne sognebørn, skabe den helt rette stemning til denne særlige gudstjeneste. Thomas Bo Borchersen medvirker på guitar.  

 

Lucia: Traditionen tro går 3. klasse fra Trællerupskolen Lucia i Herslev kirke. Præsten fortæller en kort historie og vi synger et par julesange/julesalmer.

 

Morgenandagt: Kom til årets sidste morgenandagt i sakristiet i Gevninge kirke, hvor præsten holder andagt over Mathæus´ juleevangelium og vi skal synge de smukke gamle julesalmer. Efter andagten er der brød, kaffe og hyggeligt samvær.

 

Lillejuleaften før-julegudstjeneste: I år åbner Herslev kirke dørene op Lillejuleaften til en før-julegudstjeneste. Denne gudstjeneste henvender sig særligt til dem, som af praktiske årsager fejrer jul med familien den 23. december eller for dem, som gerne vil have en julegudstjeneste lokalt inden de tager afsted på juleferie.

 

Julen i vore kirker: Der afholdes julegudstjeneste i alle 3 kirker juleaften. Kom i kirke og lad julefreden sænke sig og lad os ønske hinanden en glædelig og velsignet jul. Der afholdes gudstjeneste på skift i de 3 kirker de efterfølgende juledage, hvor de store smukke julesalmer skal synges.  

 

Nytårs gudstjeneste: Gudstjeneste i den smukke Kornerup kirke den første dag i året. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden et godt nyt år og graveren serverer champagne og kransekage. Fløjtenist Elisabeth Brix Andersen sætter sammen med kirkens organist en smuk musisk ramme om gudstjenesten.

 

Menighedsrådene og personalet i de 3 sogne ønsker alle en velsignet og glædelig jul samt et godt nytår.