Skip to content Skip to footer

Julehjælp 2023

JULEHJÆLP 2023

Vi håber, at der igen i år er stor velvilje til at bidrage til kirkens julehjælp. Ethvert beløb er velkomment og værdsættes.

Bidrag kan gives via MobilePay 224089 (Kirkernes kollekt konto)

Husk at skrive ’julehjælp’ i kommentar-feltet.

Beløb i kontanter kan afleveres i kirkernes indsamlingsbøsser.

Modtagere af julehjælpen er især børnefamilier i vores sogne, som er økonomisk hårdt trængt – og særligt op til jul; enlige forsørgere med en stram økonomi,

og hvor julehjælpen kan være en håndsrækning og lettelse, som gør julen glædelig trods alt.. især for børnene.

Indsamlede bidrag bruges til indkøb af julekurve, som indeholder forskellige mad- og kolonialvarer, der kan gøre gavn i julen og spare nogle penge.

Der rettes henvendelse til sognepræst Henriette B W Andersen, som varetager julehjælpen og ansøgningerne behandles fortroligt.

Frivillige i menighedsrådene hjælper med indkøb og pakning og julekurvene kan hentes efter aftale med sognepræsten.

Betingelsen for at søge julehjælp er, at man er bosiddende i ét af vores 3 sogne. Der skelnes ikke til medlemsskab af Folkekirken.

Send en mail til sognepræsten på hta@km.dk for at rekvirere ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen udløber 3. december.

Leave a comment