Menighedsrådet

Formand, Formand for valgbestyrelsen

Henning Maigaard

Herslev Bygade 5

Herslev

4000 Roskilde

Mail: henning.maigaard@mail.dk

Tllf.: 30711957

 

Kirkeværge, Ikke medlem af menighedsrådet

Anne Birgitte Stausholm

Herslevvej 49

Herslev

4000 Roskilde

Mail: afs@annestausholm.dk 

Tlf.  25372229

  

Kasserer

Lone Pedersen

Mosevang 3, Herslev

4000 Roskilde

Webmaster

Flemming Palne

Kattingevej 14

Herslev

4000 Roskilde

mail: flemming.palne@icloud.com

 

Sekretær

Trine Gylstorff

Kattinge Bygade 24A

Kattinge

4000 Roskilde

 

Kontaktperson, Næstformand

Knud Bjerrum

Kattinge Bygade 16A, Kattinge

4000oskilde

 

Formand for Aktivitetsudvalgt

Henriette T. B. W. Andersen