Menighedsrådet

Formand, Formand for valgbestyrelsen

Henning Maigaard

Herslev Bygade 5

Herslev

4000 Roskilde

Mail: henning.maigaard@mail.dk

Tllf.: 30711957

 

Kirkeværge, Næstformand

Anne Birgitte Stausholm

Herslevvej 49

Herslev

4000 Roskilde

 

Mail: afs@annestausholm.dk 

Tlf.  25372229

  

Kasserer, Kontaktperson

Lisbeth Gaston Larsen

Herslev Bygade 7

Herslev

4000 Roskilde

Menigt medlem

Flemming Palne

Kattingevej 14

Herslev

4000 Roskilde

 

 

Sekretær

Trine Gylstorff

Kattinge Bygade 24A

Kattinge

4000 Roskilde

 

Suppleanter

Knud Bjerrum, Kattinge

Lone Pedersen, Herslev

 

Webmaster 

Flemming Palne

mail: flemming.palne@icloud.com

 

Formand for Aktivitetsudvalgt

Henriette T. B. W. Andersen