Gudstjenester og aktiviteter April – Maj – Juni 2020

 

GEVNINGE

HERSLEV

KORNERUP

SØN 05.04

Palmesøndag

10.30 Familie Gudstjeneste med børnekor

 

 

TORS 09.04

Skærtorsdag

 

10.30 Gudstjeneste

 

FRE 10.04

Langfredag

 

 

10.30 Liturgisk Gudstjeneste

SØN 12.04

Påskedag

10.30 Gudstjeneste

 

9.00 Gudstjeneste

 

MAN 13.04

2. Påskedag

 

 

10.30 Gudstjeneste

ONS 15.04

17.15 Efter Ordet

 

 

SØN 19.04

1. s. e. påske

10.30 Gudstjeneste

 

 

SØN 19.04

16.00 Koncert

 

 

SØN 26.04

2. s. e. påske

 

9.00 Gudstjeneste v/HR

 

ONS 29.04

9.30 Morgenandagt

 

 

SØN 03.05

3. s. e. påske

 

 

9.00 Gudstjeneste v/HR

MAN 04.05

 

19.00 Koncert

 

FRE 08.05

Bededag

12.00 Konfirmation

10.00 Konfirmation

 

SØN 10.05

4. s. e. påske

 

 

10.30 Gudstjeneste med fløjte

SØN 10.05

12.00 Størst af alt er kærligheden

 

 

ONS 13.05

17.15 Efter Ordet

 

 

SØN 17.05

5. s. e. påske

10.30 Gudstjeneste

 

 

ONS 20.05

9.30 Morgenandagt

 

 

TORS 21.05

Kr. Himmelfarts dag

 

10.30 Gudstjeneste

 

SØN 24.05

6. s. e. påske

 

 

10.30  Gudstjeneste

TIRS 26.05

 

 

 

19.00 Musik Gudstjeneste

SØN 31.05

Pinsedag

10.30 Gudstjeneste med trompet og dåb

 

 

MAN 01.06

2. Pinsedag

 

10.30 Friluftsgudstjeneste med dåb

 

FRE 05.06

Grundlovsdag

 

12.00 Grundlovsmøde

 

SØN 07.06

Trinitatis søndag

10.30 Gudstjeneste

 

 

ONS 10.06

 

 

 

19.00 Jordbærgudstjeneste i SÆBY kirke

 

LØR 13.06

Gevninge Aktivitetsdag – kirken deltager med kreativt værksted

 

 

SØN 14.06

1. s. e. trinitatis

 

10.30 Gudstjeneste i Vognporten

 

ONS 17.06

9.30 Morgenandagt

17.00 Børnekirke

 

SØN 21.06

2. s. e. trinitatis

 

 

9.00 Gudstjeneste v/HR

SØN 28.06

3. s. e. trinitatis

10.30 Gudstjeneste

 

 

SØN 05.07

4. s. e. trinitatis

 

10.30 Gudstjeneste

 

SØN 12.07

5. s. e. trinitatis

 

 

10.30 Gudstjeneste

SØN 19.07

6. s. e. trinitatis

10.30 Gudstjeneste

 

 

SØN 26.07

7. s. e. trinitatis

 

9.00 Gudstjeneste v/HR

 

SØN 02.08

8. s. e. trinitatis

 

 

9.00 Gudstjeneste v/HR

ONS 05.08

19.00/19.30 – tidspunkt ikke på plads endnu !

Koncert med Ida Riegels og Lars Hannibal

 

 

SØN 09.08

9. s. e. trinitatis

9.00 Gudstjeneste v/HR

 

 

 

 

 

Sognepræst Henriette B W Andersen træffes på tlf. 30964062 eller mail: hta@km.dk – Sognepræst Helene Rasmussen (HR) vikarierer under sognepræstens efteruddannelse, fridage og ferier – der henvises til HR på tlf.svarer og mail, når præsten har fri.

 

Læs mere om vores kirker og arrangementer på kirkernes hjemmesider: www.gevninge-kornerup-kirker.dk og www.herslevkirke4000.dk samt kirkernes fælles facebookgruppe: herslev-gevninge-kornerup pastorat

 

  

Palmesøndag: Familie gudstjeneste med kirkernes to børnekor. Vi fejrer indtoget i Jerusalem i en flot pyntet kirke og indleder påskeugen med sang og musik.

 

Skærtorsdag: Nadver gudstjeneste – Skærtorsdag fejrer vi nadverens indstiftelse og Jesu sidste måltid med disciplene. Nadveren vil være det centrale tema i dagens gudstjeneste i salmer, prædiken samt graverens traktement efter gudstjenesten. Kirken vil være flot pyntet op med brød og druer.

 

Langfredag: Liturgisk gudstjeneste med cellist Lotte Ørtoft. Musikken sætter en smuk ramme op omkring oplæsningen af Jesu Lidelseshistorie, som understøttes af de særlige påskesalmer, som knytter sig til Langfredag.

 

Påskedag: Vi fejrer Jesu genopstandelse fra de døde med et væld af de store smukke påskesalmer akkompagneret af trompetist Mikael Larsen, som gennem flere år har spillet i vores kirker til de store højtider.

 

2. Påskedag: Kirkens pynt vil denne dag være udgangspunkt for præstens prædiken og afspejle påskens store dramatiske hændelser både i ord, salmer og musik. En gudstjeneste hvor sanserne leder tankerne på vej fra fortid, nutid og fremtid med genopstandelsen som det centrale.

 

Efter Ordet Mad På Bordet: Arrangement for sognenes småbørnsfamilier med en kort gudstjeneste i børnehøjde og efterfølgende hyggelig fællesspisning i Gevninge Beboerhus. Aht maden er der tilmelding til præsten på sms/mail senest tirsdagen før kl. 9.00.

 

Koncert Gevninge kirke: Koncert med Den Danske Salmeduo ved pianist/organist Hans Esbjerg og Christian Vuust på saxofon og klarinet. Med denne koncert fejrer vi igennem musikken 100-års jubilæet for genforeningen med Sønderjylland. Den Danske Salmeduo tager lytteren med på en rejse gennem århundreders kirkemusik med stemningsfulde nyfortolkninger af danske salmer i et frugtbart møde mellem den nordiske folketones enkelhed, den amerikanske jazztraditions legende improvisationer og den klassiske musiktraditions nænsomhed. Duoen er flere gange hædret med priser og nominationer for deres pladeudgivelser og musiske talent og har syv anmelderrose udgivelser bag sig.

 

Morgenandagt: I Gevninge kirkes sakristi med tekstlæsning, præstens refleksion, fadervor og salmer. Efterfølgende brød og kaffe og hyggeligt samvær.

 

Koncert Herslev 4. maj: Igen i år får vi besøg af Skibbykoret, et firstemmigt dame- og herrekor under ledelse af Anette Spahn Klausen og akkompagneres af Ulrik Spahn Klausen. Repertoiret er bredt med både danske og udenlandske sange og viser. Til koncerten vil der bl.a. blive sunget sange, som markerer fejringen af 100-året for genforeningen med Sønderjylland og 75-året for Danmarks befrielse.

 

Konfirmation: Dette års konfirmander konfirmeres i vores to kirker og fejres på behørig vis bl.a. med trompetist Mikael Larsen. 

 

Størst af alt er kærligheden: Kommende brudepar i Gevninge/Kornerup kirker inviteres til Bryllups ”messe” i Gevninge kirke, hvor præst, kirkesanger, organister og graverne vil give brudeparrene oplevelsen af kirkens rum sat ind i den smukke ramme, som et kirkebryllup kan give. Præsten og graveren fortæller om det praktiske ifm en vielse i vores kirker, orglet vil bruse, nye og moderne bryllupssalmer synges som inspiration til brudeparrenes kommende vielser. Efterfølgende serveres bobler i sakristiet. Arrangementet er både for brudepar, som allerede har bestilt en vielse i vores to kirker, men er også åben for kommende evt. interesserede brudepar. Tilmelding nødvendig til præsten på mail: hta@km.dk senest 4/5-2020.

 

Musik Gudstjeneste: ”Syng pinsen ind” med nye og gamle pinsesalmer og efterfølgende traktement i pinsens tema.

 

Friluftsgudstjeneste med dåb i ”Byparken” (i den nederste del af den gamle Præstegårdshave) fejrer vi      2. Pinsedag. Kirken sørger for lidt let at spise og drikke. En blæsertrio med unge talenter fra Lejre Musikskole vil akkompagnere de smukke store pinsesalmer og der er også dåb til gudstjenesten. Ved dårligt vejr holdes gudstjenesten i kirken. 

 

Grundlovsmøde: I den nederste del af den gamle Præstegårdshave; ”Byparken” fejrer vi Grundlovsmøde i samarbejde med Herslev Bylaug med taler og sange – medbring egen madkurv – kirken sørger for kaffe og kage. Øl/vand kan købes. 

 

Jordbærgudstjeneste: I samarbejde med Sæby-Gershøj kirker fejrer vi traditionen tro Midsommer ved en fælles gudstjeneste i Sæby kirke med efterfølgende jordbærlagkager og sang. Præster, gravere og musikere fra Herslev-Sæby-Gershøj kirker deltager.

 

Gevninge Aktivitetsdag: På Nødager samles mange af de lokale foreninger og byder velkommen til mange spændende aktiviteter. Kirken deltager med kreativt værksted, hvor man kan folde en smuk salmebogsengel og møde kirkens præst, graver, menighedsrådsmedlemmer og frivillige.

 

Børnekirke: Kom til en sjov og festlig gudstjeneste i børnehøjde i Herslev kirke, hvor kirkernes børnekor også deltager. Efter gudstjenesten griller kirkens frivillige og serverer pølser med brød og hotdogs.                Pris 25,00 kr. pr. barn og 40,00 kr. pr. voksen for mad/drikke. Tilmelding nødvendig aht maden til sognepræsten på mail/sms senest 15/6. Medbring tæpper at sidde på, da vi spiser udendørs.

 

Gudstjeneste i Vognporten:  Udendørs gudstjeneste i Vognporten på Lønbjerggaard, Kattinge Bygade 24 (parkering ved laden). Efter gudstjenesten er der pilgrimsvandring igennem Kattinges marker og enge, med udsigt over Toftemosen og Roskilde Domkirke. Undervejs på vandringen korte andagter med bibelord, bøn og salmer og den lokale Kattingeborger Trine Gyllsdorf fortæller om Kattinge og omegn. Tilbage fra vandringen byder kirkens gravere på sandwich og lidt koldt at drikke, og efterfølgende er der kaffe og kage og en unik mulighed for at se Lønbjerggaards kalkmaleri. Ved dårligt vejr aflyses selve vandringen men gudstjenesten og traktementet afholdes indendørs på Lønbjerggaard. Denne gudstjeneste er sin første af slagsen i den nordlige del af pastoratet (Herslev og Kattinge) og er et spændende nyt tiltag fra sognepræsten.