Gudstjenester og aktiviteter Januar-Februar-Marts 2020 

 

Gevninge

Herslev

Kornerup

ONS 01.01

Nytårsdag

16.00 Gudstjeneste med fløjte

 

 

SØN 05.01

Helligtrekongers søndag

 

*

17.00 Familie Gudstjeneste*

TORS 09.01

 

17.00 Ro Til Tro

 

 

FRE 10.01

10.30 Frokostmøde på Nødager

 

 

SØN 12.01

1. s.e.H3K

 

9.00 Gudstjeneste v/HR

 

SØN 19.01

2. s.e.H3K

10.30 Gudstjeneste

 

 

SØN 26.01

3. s.e.H3K

 

10.30 Gudstjeneste

 

ONS 29.01

9.30 Morgenandagt

 

 

 

SØN 02.02

Sidste s.e.H3K

 

 

10.30 Gudstjeneste

SØN 09.02

Septuagesima

10.30 Gudstjeneste

 

 

SØN 09.02

11.30 Menighedsmøde

 

 

TORS 13.02

 

 

17.00 Ro Til Tro

 

FRE 14.02

10.30 Frokostmøde på Nødager

 

 

SØN 16.02

Seksagesima

 

9.00 Gudstjeneste v/HR

 

SØN 23.02

Fastelavn

 

 

10.30 Familie Gudstjeneste med børnekor

ONS 26.02

9.30 Morgenandagt

 

 

 

SØN 01.03

1. s.i fasten

 

9.00 Gudstjeneste v/HR

 

LØR 07.03

 

 

10.30 Dåbsgudstjeneste

SØN 08.03

2. s. i fasten

9.00 Indsamlings Gudstjeneste – Konfirmandernes gudstjeneste

 

 

FRE 13.03

10.30 Frokostmøde på Nødager

 

 

SØN 15.03

3. s. i fasten

 

 

9.00 Gudstjeneste v/HR

SØN 22.03

Midfaste

10.30 Gudstjeneste

 

 

ONS 25.03

9.30 Morgenandagt

 

 

 

SØN 29.03

Maria Bebudelsesdag

 

10.30 Gudstjeneste

 

TIRS 31.03

 

 

19.00 Musik Gudstjeneste

 

Nytårsgudstjeneste: Vi fejrer det nye år med en festlig gudstjeneste i Gevninge kirke med fløjtenist Elisabeth Brix Andersen. Graveren byder på kransekage og champagne.

 

Familiegudstjeneste Helligtrekonger: Tag børnene med i kirke og vær med til at fejre de hellige tre konger, som lægger deres vej forbi Kornerup kirke på deres vej hjem fra Betlehem. Kongerne fortæller om deres oplevelse julenat og viser de gaver, som de også gav til det lille Jesusbarn. Graveren byder på kagemand og saft bagefter.

 

Ro Til Tro: Meditativ Gudstjeneste med fokus på stilhed, lystænding, sang, bøn, refleksion, eftertænksomhed og fordybelse – et åndehul i en travl og hektisk hverdag.

 

Frokostmøde: Foredrag, fællessang fra højskolesangbogen, smørrebrød og spændende foredragsholdere har gennem årene skabt nogle velbesøgte frokostmøder. Fra januar 2019 holdes frokostmøderne på Nødager i Gevninge. Se særskilt folder (i vores kirker) for mere info samt for tilmelding.

 

Morgenandagt: Vi mødes i Gevninge kirkes sakristi til en kort andagt med bøn, skriftlæsning, salmer, fadervor og præstens refleksion. Efterfølgende kaffe/brød og hyggeligt samvær og gode samtaler med hinanden.

 

Menighedsmøde: Gevninge-Kornerup Menighedsråd inviterer efter Gudstjenesten til kirkekaffe og menighedsmøde i sakristiet. Til menighedsmødet vil Menighedsrådet fortælle om deres arbejde samt fortælle om det kommende nye menighedshus, som skal bygges ved Gevninge kirke.  

 

Familiegudstjeneste Fastelavn: Traditionen tro fejrer vi Fastelavn med en kort gudstjeneste i børnehøjde og efterfølgende tøndeslagning, fastelavnsboller og varm kakao/kaffe. Kom udklædt – vi glæder os til at se jer alle.

 

Dåbsgudstjeneste: Denne lørdag med dåb i Kornerup kirke

 

Indsamlingsgudstjeneste med årets konfirmander: Dette års konfirmander afholder deres egen gudstjeneste og deltager aktivt undervejs, har valgt dagens salmer og bla. skrevet bønner til gudstjenesten. Efter gudstjenesten står indsamlingsleder Jeanet Kring klar til den efterfølgende landsdækkende indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Ønsker du at blive indsamler, send mail til: jeanetkrarup@yahoo.com

 

Musik gudstjeneste ”Syng påsken ind”: Påskens salmer er et overflødighedshorn af smukke store salmer, nogle kendte andre mindre kendte. Til vores musik gudstjeneste er musikken og salmerne vægtet højt, både nye og gamle påskesalmer vil blive sunget. På denne måde indleder vi påsken på musikalsk vis. Efter gudstjenesten byder graveren på en let forfriskning.

NYT FRA PRÆSTEN: I efteråret 2019 påbegyndte jeg min obligatoriske efteruddannelse, som både nyuddannede præster og præster med mange vikariater bag sig er forpligtet til at deltage i. I vinteren-foråret 2020 skal jeg efteruddanne mig på kursusdage og et 4-døgns internatkursus. Efteruddannelsens formål er at videreføre den pastoralfaglige uddannelse, understøtte det livslange læringsforløb jf.  præsteløftet. Der arbejdes med fagene Homilitik, Hymnologi, Kateketik, Kirkekundskab og ledelse, Kirkemusik, Liturgik, Retorik, Sjælesorg, Tale og Sang. At være præst er et livslangt læringsforløb og et fag, hvor man aldrig bliver færdig med at studere. Under internatskurset varetages embedet af Helene W Rasmussen fra Sæby-Gershøj.

 

Kontakt info: Kbf. Sognepræst Henriette B W Andersen træffes på 30964062 eller på mail: hta@km.dk //                           (HR) Helene W Rasmussen (www.troweb.org – under Sæby-Gershøj kirker) – vikarierer under den Kbf. Sognepræsts efteruddannelse, friweekender og ferier – der henvises til denne på den Kbf. Sognepræsts tlf. svarer/mail. Kirkernes hjemmesider: www.gevninge-kornerup-kirker.dk og www.herslevkirke4000.dk samt kirkernes facebookgruppe: herslev-gevninge-kornerup pastorat – for nyheder og opdateringer.