Skip to content Skip to footer

Trines personlige fortælling om at være menighedsrådsmedlem ved Herslev Kirke og et reklamefremstød for brugen af den historiske bygning.

I 2016 blev jeg medlem af Herslev menighedsråd. Forhistorien til, at jeg pludselig ente dér er ikke interessant i denne fortælling.

Til gengæld vil jeg fortælle om en helt ny Verden, der har åbnet sig for mig da jeg indtrådte i menighedsrådet– på godt og ”ondt”.

Først og fremmest er jeg ikke kristen i traditionel forstand. MEN jeg tror på næstekærlighed, det gode i mennesket, håb, tilgivelse, kærlighed og fællesskaber. Jeg vil definere mig selv som kulturkristen, hvilket størstedelen af dem der er medlem af folkekirken også gør. Desuden er jeg generelt interesseret i historie, i Danmarkshistorien og i vores kultur. I særdeleshed har jeg interesse i den historie og kulturen som vi lokalt omgiver os af dagligt. Det at være en del af folket i Kattinge, at bo i Kattinge –  Kattingefolket – nabo til Herslev landsby – vores landsby Kirke i Herslev. Citat fra anonym borger i Kattinge: ”Kattinge havde møllen – Herslev havde Kirken”. Landsbyerne var fælles om brugen af både det ene og det andet. Nu er møllen ”død”, men kirken lever stadig.

Til gengæld for møllens død, har man hvert år sørget for, at Kattinges juletræ på gadekærspladsen altid er større end Herslevs. Så vi har stadig noget både at være stolte over og kunne prale med

Tilbage til starten af min fortælling. Jeg blev medlem i 2016, og har nu siddet i rådet i 3 år. Man sidder i 4 år af gangen.

Jeg repræsenterer Kattinge (sammen m. Knud Bjerrum), og sidder i rådet sammen med Henning Maigaard Herslev (formand), Knud Bjerrum Kattinge (næstformand – tiltrådte i juni måned 2019), Flemming Palne Herslev, Lone Petersen Herslev (kassere). Derud over deltager vores præst, der blev fastansat august 2019 efter 2 år som vikar, Henriette T. B. W. Andersen (ja lidt kongelig er hun også med alle de navne ), graver Lisbet Svendsen og gravermedhjælper Pernille Damborg. Det er et rigtig godt menighedsråd – med en god dynamik og en fælles holdning om, at vi skal være gode arbejdsgivere for vores præst og at vi i rådet gør vores bedste for at Kirken, den kulturarv som vi – Kattingefolket – kan nyde fra Kattingebakken, taler til hele ”menigheden”, ja menigheden er jo alle os som bor i de 2 landsbyer børn og gamle og alt midt imellem.

Det der bla. er spændende for mig er:

Hvordan gør man kirken relevant og interessant for alle? Hvordan får man ”de unge samt lidt mere modne” til at bruge denne spændende kirkebygning? Hvad er det egentlig den også kan byde på – udover vores traditionelle ceremonier?

Det er noget af det jeg er optaget af, og det er også et blandt mange emner som der tales om i menighedsrådet.

Der er møde cirka hver 2. måned, hvor der træffes beslutninger, orienteres og diskuteres omkring kirkens drift og økonomi, arrangementer, gudstjenester, kirkegårdsplaner, vedligeholdelse af kirkebygninger, ansøgning om penge til diverse arbejde omkring kirken, gjørtlerarbejde (ja jeg har lært mange nye ord, som jeg ikke anede betydningen af), de kommende byggerier både i Herslev og i Gevninge (ifm. salget af menighedshuset i Herslev), ansættelser etc.

Vores møder er præget af meget engagerede mennesker, latter, kloge betragtninger, vigtige beslutninger som jeg bla. er med til at træffe som repræsentant for folket i Kattinge.

Et stykke frivilligt arbejde, der åbner andre og nye døre som jeg ikke tidligere har beskæftiget mig med. Det har højnet min horisont, givet mig bredere perspektiv for og viden om vores danske folkekirke. Desuden har jeg fået en meget større indsigt og forståelse samt endnu større respekt for præstens arbejde. Det er noget af det gode jeg har fået i mit arbejde i rådet.

Jeg har også fået en indsigt og forståelse af hvordan ”magtstrukturen” er i det kirkelige arbejde. Og her må jeg sige: ”Nej det er hverken Gud eller Jesus, der har magten” – men ofte tunge og forældede lovgivninger, regler, ansøgningsprocedurer og rammer. Det er ”det onde”, jeg møder i arbejdet i rådet.

Når det er fortalt, så forsøger jeg at bidrage til en aktiv kirke der har noget, at byde på for alle uanset om vi er traditionel kristne, kulturkristne, ateister eller har andre former for tro.

Så har du, kære Kattinge borger, blot en lille snert af interesse i det sted du har valgt at bo i, bør du kigge på, være nysgerrig og indimellem besøge vores kirke. Den er en smuk og historisk bygning placeret højt, med en flot udsigt. Kirkegården er ligeledes en gåtur værd. Den rummer mange tidligere borgere fra Kattinge – der ligger mange gode historier gemt dér. Nogle kan stadig fortælles fordi de er gået ”i arv” til yngre generationer bosiddende i Kattinge og Herslev.

I forbindelse med højtiderne bl.a påske, høst og jul er kirken pyntet enormt flot af graverne. Disse udsmykninger er en historiefortælling for sig – det er vildt! Så selvom man ikke nødvendigvis er drevet af det religiøse, kan man opleve de flotteste blomsterudsmykninger, hvor Erik Bering godt kan ”gå hjem og lægge sig”.

Vores præst Henriette er en dygtig formidler og fortæller. Hun formår, at kunne holde en prædiken uden jeg falder i ”søvn”. Indholdet er hun dygtig til, at gøre relevant i den hverdag vi lever i. Kan man ikke fastholde fokus – kan man blot sidde i dette kirkerum og ”trække vejret”. Hvor man ikke forstyrres af andet end sine egne tanker og orglet og måske en kirkegængers eller ens egen falske sangstemme (jeg skriver af egen erfaring ).

Jeg kan kun sige: ”Prøv det, før din nabo – eller tag naboen med”

Sidste år afprøvede vi noget nyt i kirken – meditationsgudstjeneste (det har intet med almindelig gudstjeneste at gøre) – det fik overskriften:

”Ro til tro”. Hvis den overskrift ikke rigtig rammer noget i dig, kunne man blot kalde det ”Fyraftenafslapning – Kom og slap af, læg dig på kirkebænken, luk øjnene, nyd skøn klavermusik med ”risiko” for refleksion – og det varer kun i 30 min.” Men det er alligevel en meget lang overskrift, derfor bruges den korte.

”Ro til tro” er svær at beskrive men bør opleves…

Kirken har en hjemmeside, hvor man kan læse om arrangementer, gudstjenester, nyheder m.m:

Herslev Sogn (herslevkirke4000.dk)

Desuden annonceres der i Lejre Lokalavis. Henriette er også på facebook, dér kan man også blive opdateret. Endeligt er der ”glasskabet” ved busstoppestedet v. ”den døde mølle”, der kan der også nogle gange hænge information om diverse arrangementer i kirken.

Du kan allerede nu sætte et kryds i kalenderen den 4.12 kl. 19.00, der er der julekoncert i Kirken.

”Kære Kattinge folk tak fordi I ”lyttede” til min fortælling og reklamefremstødet. Vi ses…. måske næste gang i vores Kirke”.

Hilsen Trine Gylstorff  Kattinge Bygade 24 a.

Historisk info om kirken:

Herslev Kirken er en stor landsbykirke bygget 1050 – 1250.

Den er bygget på et gammelt offersted fra middelalderen, man er startet med en lille kirke af træ.

Den er blevet udvidet af flere gange. I 1400 tallet er der tilbygget 2 sideskibe. Den står i dag i frådsten og munkesten.

Tårn og våbenhus er bygget til i gotisk byggetid.

Kirkerummet:
Indgangsdøren er af egetræ fra 1652 fra Casper Lubbekes værksted Roskilde.
Over døren ud til våbenhuset er sengotisk Kristoforus kalkmaleri der blev af-dækket i 1959.

I våbenhuset findes en præstetavle med navne og årstal for alle de præster, der har haft embede i Herslev Kirke

I loftsbuerne er fine romanske kalkmalerier fra slutningen af 1400 tallet.

Alterbord og altertavle er træ og fra 1600 tallet.

Kirkesølvet er fra 1700 tallet, en sølvsmed Niels Enevoldsen og en giver en vis Peder Rasmussen er nævnt.

Døbefonden er af Gotlandskalk fra 1250 med 2 dåbsfade , det ældste af tin fra 1616.

Prædikestolen er fra 1614 og lavet af Anders Hatt.

Stoleværket er fra midten af 1800 tallet med enkelte renæssance-og barokdele.

I østre sideskib hænger et sengotisk korbuekrucefiks.