Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konfirmationer ifm Store Bededags afskaffelse pr. 2024

Menighedsrådene i Herslev-Gevninge-Kornerup samt sognenes præst har ventet på den endelige udmelding vedr. Store Bededag.Da Store Bededag er afskaffet pr. 2024, skal ny dato drøftes på menighedsrådenes kommende møder. Det meddeles på kirkernes hjemmesider samt direkte til skolens kommende 8. klasse, hvornår konfirmationerne bliver pr. 2024 snarest muligt. 

Din personlige bekræftelse af den kristne tro

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro. Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv. Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Konfirmation i de tre sogne

Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelsen foregår i Herslev Sognehus 1 gang om ugen i halvanden time. Når man går til præst, skal man selvfølgelig lære en masse om kristendommen og den kristne tro. Konfirmanderne lærer Fadervor og Trosbekendelsen. Men vi kommer også ind på mere dagligdags emner såsom døden, kærlighed, hvad laver en præst, møder kirkens personale, oplever vores kirker og kirkegårde og har besøg af fx en bedemand. Konfirmanderne er med til at arrangere et par gudstjenester i løbet af tiden de går til præst. Det er spændende at gå til præst. Man skal for at blive konfirmeret følge undervisningen men også gå i kirke et vist antal gange.

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Herslev Kirke går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder. Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.

Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet. Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen. Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.